Algemeen

Ook in 2023 is dieetadvisering opgenomen in de basisverzekering en wordt 3 uur dieetadvisering vergoed. Deze kosten vallen onder het eigen risico van 385 euro. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico. De tarieven voor een bezoek aan de diëtist zijn landelijk vastgesteld. Ik hanteer het tarief dat met uw zorgverzekeraar afgesproken is.

Veel verzekeraars hebben dieetadvisering geheel of gedeeltelijk opgenomen in hun aanvullende pakketten. Kijkt u hiervoor de polis na of vraagt u dit na bij uw zorgverzekeraar om te weten hoeveel dieetbegeleiding u vergoedt krijgt als de 3 uur uit de basisverzekering niet toereikend zijn. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering gaat niet af van het eigen risico.

Vanaf augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk, wat betekent dat u zonder verwijzing de diëtist mag bezoeken. Veel verzekeraars vragen echter wel om een verwijzing om voor vergoeding in aanmerking te komen. Daarom raad ik u aan vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en zo nodig via uw huisarts of specialist een digitale verwijzing via Zorgdomein te regelen en laten doorsturen naar mij.

Indien u zonder verwijzing bij mij in behandeling wilt komen, zal ik in het eerste gesprek een diëtistische screening houden voordat de dieetbehandeling opgestart zal worden.

Voor een huisbezoek wordt een uittoeslag berekend. Dit krijgt u vergoed wanneer de verwijzend arts dit vermeldt op uw verwijzing.

Ketenzorg

Dieetbehandeling in de ketenzorg wordt volledig vergoed en valt dus niet onder het eigen risico. Dit geldt voor mensen met diabetes, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop en voor mensen met COPD en ouderenzorg. Vraag aan uw praktijkondersteuner of huisarts na of u hier mogelijk voor in aanmerking komt. Ik heb een contract voor het leveren van deze zorg voor de PoZob.

Niet gecontracteerde zorg.

In alle andere gevallen komen de kosten voor uw eigen rekening. zorg die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar of indien uw zorgverzekeraar geen vergoeding meer biedt, hanteer ik een tarief van € 20,35 per kwartier.

Klik hier voor de tarieven.

Annuleren

Een afspraak annuleren is tot 24 uur van te voren mogelijk. Daarna zijn er kosten aan verbonden die u niet kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

Dietistenpraktijk Holdinga Vessem Bladel Reusel Dieet Voeding