Tarief dieetbehandeling voor niet gecontracteerde zorg (dus niet vergoed door verzekeraar)
Het tarief voor behandeling is per kwartier € 20,35. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Onder niet gecontracteerde zorg wordt verstaan:

  • Zorg aan patiënten die niet verzekerd zijn.
  • Zorg aan patiënten van zorgverzekeraars met wie de diëtist geen contract heeft afgesloten.
    (Diëtistenpraktijk Yvonne Holdinga heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten).
  • Zorg die buiten de 3-uurs vergoeding valt en die de patiënt dus zelf betaalt.
    (indien dit niet door de aanvullende verzekering wordt vergoed).

Eerste consult
Behandeltijd 60 minuten
(betreft contacttijd, exclusief individueel dieetadvies*)
81,40
Eerste consult intensief
Behandeltijd 90 minuten
(betreft contacttijd, exclusief individueel dieetadvies*)
122,10
Vervolgconsult
Behandeltijd 30 minuten
(betreft contacttijd, exclusief individueel dieetadvies*)
40,70
Vervolgconsult intensief
Behandeltijd 45 minuten
(betreft contacttijd, exclusief individueel dieetadvies*)
61,05
Niet verschenen consult In rekening gebracht per gepland kwartier
Email consult/ /telefonisch consult
Behandeltijd 15 – 30 minuten
(betreft contacttijd, exclusief individueel dieetadvies*)
20,35 – 40,70
Bestellen dieetvoeding/sondevoeding
15 minuten
20,35
Toeslag voor huisbezoek 31,35
Individueel dieetadvies*
Behandeltijd per 15 minuten
20,35
Groepsbehandeling / groepsvoorlichting op aanvraag
* Dit betreft de tijd die noodzakelijk is voor het analyseren van voedingskundige, diëtistische, en medische gegevens en/of het opstellen van een individueel dieetadvies.