Dietistenpraktijk Yvonne Holdinga doet sinds 12 februari 2021 mee aan het MONDAY (Monitoring Nutritional Status and Dietary Intake) programma. MONDAY is een langlopend en landelijk onderzoeksprogramma om het belang van diëtistisch handelen bij thuiswonende patiënten met (risico op) ziektegerelateerde ondervoeding aan te tonen.

MONDAY is gericht op het monitoren van de voedingsinname en voedingstoestand van patiënten met (risico op) ondervoeding die worden behandeld door de eerstelijnsdiëtist. Hiermee wordt op grote schaal inzicht verkregen in het diëtistisch handelen bij de eerstelijns dieetbehandeling van (risico op) ondervoeding. Op deze wijze beogen we het evidence based handelen door diëtisten te vergroten om daarmee diëtistische zorg bij thuiswonende patiënten met (risico op) ondervoeding verder te kunnen verbeteren. Wat is MONDAY? MONDAY is practice-based onderzoek opgezet vanuit de Hanzehogeschool Groningen, als onderdeel van het SIA SPRONG FAITH research programma. Voor meer informatie klik hier!

Monday Dietistenpraktijk Holdinga De Kempen Hoogeloon

Eet gezond en hou je weerstand op peil

Coronavirus & voeding

Om de kans op het oplopen van het coronavirus zo klein mogelijk te houden, adviseren wij de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op deze pagina geven we tips om je weerstand op peil te houden, en hoe je gezond en veilig kunt blijven eten.

 


Aansluiting ParkinsonNet

In juni 2019 heb ik Basisscholing tot ParkinsonNet zorgverlener afgerond en mag ik me als diëtist gespecialiseerd noemen in de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Voor de behandeling van de ziekte van Parkinson werk ik samen met diverse disciplines omdat de problematiek vaak complex is. Kijk op de Parkinson Zorgzoeker voor de overige disciplines in de buurt.

Dietistenpraktijk Yvonne Holdinga. vergoedingen Dietist Afvallen Parkinson Parkinsonnet

 

COVID-19

Een deel van Covid-19-patiënten zal na het doormaken van deze ziekte baat hebben bij adequate revalidatie in de eerste lijn. Inmiddels zijn er al initiatieven geweest voor een goede samenwerking met een aantal praktijken in Bladel en Reusel en omstreken. Onderstaand ziet u de samenwerkingsverbanden die ik ben aangegaan en de contactgegevens van deze praktijken.

Neem voor vragen telefonisch contact met mij op of gebruik het contactformulier van de website.


Diëtistenpraktijk Yvonne Holdinga is aangesloten bij Zorgdomein.Dietistenpraktijk Yvonne Holdinga. vergoedingen Dietist Afvallen Zorgdomein

Zorgdomein verbindt zorgverleners onderling én met hun patiënten en maakt informatie voor en over patiënten toegankelijker.


 

Holdinga Dieet De Kempen OndervoedingNieuwe website tegen ondervoeding bij thuiswonende ouderen

Thuiswonende ouderen en personen uit hun naaste omgeving kunnen op de nieuwe website www.goedgevoedouderworden.nl zelf hun risico op ondervoeding testen. Daarnaast biedt de website toegankelijke informatie over zowel goede voeding als ondervoeding. De website is ontwikkeld voor en met ouderen.

Het is een initiatief van de Stuurgroep Ondervoeding en gemaakt met subsidie van het ministerie van VWS, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Landelijk Netwerk van Kaderhuisartsen Ouderengeneeskunde (LAEGO), het Voedingscentrum, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en seniorenorganisatie KBO-PCOB.

Tips en recepten

Als de eetlust afneemt, of als eten niet meer gezellig is of moeilijker wordt, kan dat uiteindelijk leiden tot ondervoeding. Van de thuiswonende ouderen in Nederland is 15-30 procent ondervoed. De website is bedoeld om ondervoeding te herkennen en om er iets aan te doen. Problemen zoals buikklachten, mondproblemen, verminderde eetlust en eenzaamheid komen aan de orde en er worden veel tips en adviezen gegeven. Ook staan er enkele gemakkelijke recepten op de website om ondervoedingte helpen aanpakken.

Bron: Stuurgroep Ondervoeding


Deelname aan netwerk kwetsbare ouderen “MeeDoeN”

Dietistenpraktijk Yvonne Holdinga. vergoedingen Dietist Afvallen Parkinson Parkinsonnet MeeDoen Kwetsebare Ouderen

Als diëtist ben ik lid van “MeeDoeN”. Het multidisciplinair netwerk MeeDoeN Kwetsbare Ouderen Bladel / Reusel is na een aanloop van ruim twee jaar sinds 31 mei 2017 een officieel netwerk waarin enthousiaste eerstelijns zorgverleners participeren die affiniteit hebben met de kwetsbare ouderen in de gemeenten Bladel en Reusel - De Mierden.

Op professionele en betrokken wijze gaan de aangesloten zorgprofessionals, zoals diëtisten, geriatriefysiotherapeuten, ergotherapeuten, podotherapeuten, logopedisten, psychoso-matische therapeut, orthopedisch schoenmakers en ook een beeldend therapeut de samenwerking met elkaar aan om goed afgestemde zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan de kwetsbare oudere. Tevens wordt er contact onderhouden met het kernteam rond de ouderen, zoals de huisarts, wijkverpleegkundige, specialist ouderen geneeskunde en familie en mantelzorg.

 


Nieuwe richtlijnen voor kankerpreventie

Op 24 mei 2018 werden de bevindingen van het grootste onderzoek ooit naar voeding, leefstijl en kanker gelijktijdig gepresenteerd in Amsterdam, Londen en Washington. Na 10 jaar onderzoek maakte het Wereld Kanker Onderzoek Fonds de nieuwe aanbevelingen voor het verkleinen van de kans op kanker bekend. Het wetenschappelijk bewijs dat voeding en leefstijl een belangrijke rol spelen bij het wel of niet krijgen van kanker is sterker dan ooit. Zie volledig rapport en 10 aanbevelingen: www.voedingenkankerinfo.nl


Verwijsgids Kanker

Het IKNL heeft eerder de Verwijsgids Kanker gelanceerd. De eerste landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker, op ieder moment na diagnose. In de Verwijsgids Kanker staan onder meer gegevens van individuele zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties.

Dietistenpraktijk Yvonne Holdinga. Locaties: Vessem Bladel Reusel Kanker Verwijsgids