PARKINSON

Dietistenpraktijk Yvonne Holdinga. vergoedingen Dietist Afvallen Parkinson Parkinsonnet

In juni 2019 heb ik Basisscholing tot ParkinsonNet Zorgverlener afgerond en mag ik me als diëtist gespecialiseerd noemen in de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme.

De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte, waarbij behandeling van iemand met parkinson vraagt om expertise en onderlinge samenwerking met de patiënt en met overige betrokken zorgverleners. Hierbij staat de wens van de patiënt altijd centraal.

Voor deze gespecialiseerde, persoonlijke parkinsonzorg kunt u terecht bij mij. Ik maak onderdeel uit van het regionale netwerk waarin zorgverleners nauw samenwerken rondom en met de patiënt. Gespecialiseerde zorg in de buurt van alle aangesloten disciplines vinden zorgvragers eenvoudig via de Parkinson Zorgzoeker, de Parkinson Zorgzoeker.

ONCOLOGIE

Integraal Kankercentrum Nederland Dietistenpraktijk Yvonne Holdinga Hoogeloon

Als diëtist neem ik deel aan een overlegvorm van IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland).

In de regionale oncologische werkgroepen stemmen artsen, verpleegkundigen, paramedici en andere deskundigen hun beleid op het gebied van diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg met elkaar af.

Tevens werk ik samen met plaatselijk initiatief ON KO (Oncologisch Netwerk de Kempen Ondersteunt).

ONKO

Oncologisch Netwerk de Kempen Ondersteunt Dietistenpraktijk De Kempen Hoogeloon Holdinge Dieet

ONKO is een oncologisch netwerk voor de Gemeente Bladel en Reusel-De Mierden.

Als netwerk willen we de kwaliteit van de zorg rondom de (ex)oncologische patiënt verbeteren. Dit doen we door kennis en kunde te delen waardoor de patiënt met zijn specifieke hulpvraag direct kan worden doorverwezen naar de juiste professional(s). Hiermee wordt bereikt dat de patiënt dichtbij (directe omgeving) en drempelverlagend wordt behandeld, begeleid en ondersteund, in de kwaliteit van leven, in alle fasen van het ziekteproces.

COVID-19

COVID-19 Dietistenpraktijk Holdinga Dieet De Kempen Hoogeloon

Een deel van Covid-19-patiënten zal na het doormaken van deze ziekte baat hebben bij adequate revalidatie in de eerste lijn. Inmiddels zijn er al initiatieven geweest voor een goede samenwerking met een aantal praktijken in Bladel en Reusel en omstreken. Onderstaand ziet u de samenwerkingsverbanden die ik ben aangegaan en de contactgegevens van deze praktijken.

 

TRANSMURAAL SONDEVOEDING OVERLEG
ZUIDOOST BRABANT

TRANSMURAAL SONDEVOEDING OVERLEG ZUIDOOST BRABANT Dietistenpraktijk Holdinga Dieet De Kempen Hoogeloon

SONDEVOEDING IN DE EERSTE LIJN

Er zijn patiënten uit het ziekenhuis, maar ook cliënten thuis die (tijdelijk) afhankelijk worden van sondevoeding. In het TSO werk ik samen met diëtisten uit 1e en 2e lijn, technisch thuiszorg verpleegkundige en transferverpleegkundigen. Doelen zijn het ontwikkelen en verbeteren van de zorg aan cliënten die sondevoeding krijgen toegediend, inhoudelijke kennis en ervaring uitwisselen over uiteenlopende zaken met betrekking tot sondevoeding.

KWETSBARE OUDEREN
MEEDOEN

Kwetsbare ouderen Meedoen Dietistenpraktijk Holdinga Dieet De Kempen Hoogeloon

Als diëtist ben ik lid van “MeeDoeN”. Het multidisciplinair netwerk MeeDoeN Kwetsbare Ouderen Bladel / Reusel is sinds 31 mei 2017 een officieel netwerk waarin enthousiaste eerstelijns zorgverleners participeren die affiniteit hebben met de kwetsbare ouderen in de gemeenten Bladel en Reusel - De Mierden.

Het multidisciplinair netwerk kwetsbare ouderen heeft de ambitie om goed afgestemde zorg en ondersteuning te bieden aan de kwetsbare ouderen met meerdere zorgvragen in de gemeente Bladel en Reusel. Door de zorg in samenhang aan te bieden aansluitend op de doelen en behoefte van de cliënt wordt optimale zorg op maat geboden. Behoud van zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt staan centraal in het handelen van zorgprofessionals.

Voor verdere informatie zie de website van MeeDoeN!

PARAMED

ParaMed Dietistenpraktijk Holdinga Dieet De Kempen Hoogeloon

Paramed is een samenwerkingsverband in Reusel tussen verschillende paramedici. Vaak zijn er verschillende factoren die beperkingen voor het functioneren van een persoon veroorzaken. De hulpverlening dient gericht te zijn op deze factoren. We stemmen onze aanpak en  vakkennis op elkaar af om zodoende een beter resultaat te verkrijgen.