Ieder mens is anders, een juiste en uitgebalanceerde voeding of dieet zal dus voor iedereen anders zijn. Een voeding- of dieetadvies is daarom maatwerk. De begeleiding wordt ook afgestemd op uw verwachtingen en wensen.

Het eerste consult

Er worden gegevens verzameld en vragen gesteld over uw eetgewoontes, uw gezondheid en medische geschiedenis, uw verwachtingen en wensen. Daarna wordt samen met u een behandelplan en een passend individueel dieetadvies opgesteld. Een eerste gesprek duurt ongeveer een uur.

Vervolgconsulten

In de volgende consulten wordt  uitleg en informatie gegeven om uw einddoel te halen. Het advies wordt aangepast aan uw persoonlijke situatie en samen met u wordt er gezocht naar oplossingen voor eventuele knelpunten. Uw eigen inbreng, vragen en motivatie zijn nodig om uw einddoel te behalen. Een vervolgconsult duurt 30-45 minuten

Telefonisch consult / e-mailconsult

Indien u tussentijds vragen heeft over het dieet kunt u via telefoon of e-mail contact opnemen. Deze consulttijd zal in rekening worden gebracht. Ook begeleiding via e-mail behoort tot de mogelijkheden, al zal het eerste consult wel op de praktijk plaatsvinden.

Huisbezoek

Bent u fysiek niet in staat om naar de praktijk te komen, dan kunt u op verwijzing van de (huis)arts een huisbezoek aanvragen. Geeft u dit wel door wanneer u een afspraak met de diëtist maakt.

Groepsvoorlichting

Ook het geven van groepsvoorlichting behoort tot de mogelijkheden.

AVG

Diëtistenpraktijk Yvonne Holdinga gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie voor volledige werkwijze de bijlage AVG privacyverklaring.